«Психологія розвитку та вікова психологія» є важливою складовою підготовки майбутніх спеціалістів-психологів. Курс покликаний ознайомити студентів з основними поняттями та категоріями психології розвитку та вікової психології, актуальними концепціями психічного розвитку індивіда, характеристиками стабільних такритичних періодів психічного розвитку.