Дисципліна “Методологія та методи наукових досліджень” має на меті озброїти студентів - майбутніх практикуючих психологів – знаннями основ методології наукового дослідження, а також знаннями психолого-педагогічних методів, які найчастіше використовуються у психологічних дослідженнях.