Метою запровадження навчального курсу з етнопсихології є розширення знань майбутніх психологів з питань національно-психологічних властивостей людини, виділення універсальних та культурно-специфічних особливостей розвитку особистості і міжгрупових відносин, розкриття соціально-психологічних механізмів творення і розвитку етносу й нації. Курс включає відомості з історії становлення етнопсихології зарубіжжя та України.