Необхідність гуманізації освіти, її спрямованість на індивідуальність дитини потребують розробки професійних засобів психологічного супроводження процесу формування особистості. Розвиток практичної психології, створення психологічного забезпечення навчально-виховного процесу пов’язані з насущними потребами освіти. Курс педагогічної психології є теоретичної основою професійної підготовки майбутніх психологів до практичної роботи у закладах освіти. Мета курсу – озброїти студентів теоретичними знаннями, розвивати професійне мислення, надавати практичну допомогу в здійсненні професійного самовизначення.