Знання історії психології дає можливість уникати повторень у наукових розробках, має допомогти майбутньому психологу зрозуміти психологію як цілісну систему психологічних знань в послідовності та зв’язку її підсистем. Завдання курсу “Історія психології” – формування у студентів уявлень про ґенез вивчення людини, історію виникнення та розвитку основних психологічних шкіл. Курс має теоретичну спрямованість, але він значною мірою пов’язаний також і з прикладними завданнями сучасної психології. Тому не тільки розкриваються теоретичні положення різних вчених, але і демонструється, як ці положення можна застосувати до вирішення важливих завдань сучасної науки і психологічної практики.