Курс “Психологія” для студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» складається з чотирьох розділів і вивчається протягом чотирьох семестрів.

Розділ перший – «Основи загальної психології». Тематика даного розділу має важливе значення для ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями загальної психології, які необхідні для розуміння психологічних процесів, станів і властивостей людини, для свідомого орієнтування в особистій психічній діяльності з метою її вдосконалення та професійного спрямування.

Розділ другий – “Основи вікової психології” – передбачає

ознайомлення студентів з основними поняттями та категоріями вікової психології, історією її розвитку і актуальними напрямками сучасних досліджень. В цьому розділі аналізуються психологічні особливості та закономірності розвитку психіки на різних етапах життя індивіда.Зокрема розглядаються питання розвитку пізнавальних процесів і формування (становлення) особистості у відповідних вікових періодах.

Розділ третій - «Основи педагогічної психології». Цей розділ є теоретичною основою професійної підготовки майбутніх педагогів до практичної роботи у закладах освіти.

Розділ четвертий -«Основи соціальної психології». Підготовка у галузі соціальної психології є важливою складовою психологічної культури. Вивчення тем данного розділу дозволить студентам досліджувати та аналізувати різноманітні соціально-психологічні процеси та явища, знання основ соціальної психології будуть сприяти позитивній динаміці міжособистісних взаємин, виступати посередником у вирішенні різноманітних конфліктних ситуацій.