Мета курсу – підготовка майбутнього вчителя до організаційно-методичного забезпечення навчання живопису в загальноосвітній школі.

Головним завданням навчання студентів живописної грамоти є розвитокспецифічногоживописного бачен­ня, пам’яті та мислення, чуття кольору і тону, навичок практичної ро­боти з художніми матеріалами, фарбами і форматом.