Предмет курсу:основні закономірності формування предметного середовища. Мета курсу: сформувати фахові знання, уміння і навички в художньому підході до формування предметного середовища. Оволодіння студентами теоретичних і практичних навичок аналізу і проектування предметів навколишнього середовища.