Предмет курсу:синтез, творча організація усіх компонентів художнього твору в єдину структуру, в якій матеріалізується авторський задум.
Мета курсу: формування у майбутнього педагога досвіду побудови художньої форми твору, знаходження його конструктивно-пластичної структури, обумовлене змістом, авторським задумом і установкою на сприйняття в просторі і часі.