Предмет курсу: принципи, закономірності та технології створення конструктивно-лінійного та світлотонового зображення на площині засобами малюнка.

Мета курсу: підготовка майбутнього вчителя з високим рівнем художньо-методичної майстерності й педагогічної готовності до організаційно-методичного забезпечення навчання образотворчого мистецтва в школі, системному управлінню художньою діяльністю школярів з використанням сучасних технологій.