Курс „Художньо-прикладна графіка” вивчає естетичні якості прикладних графічних творів та засоби їх художньої виразності і має на меті навчити студентів, майбутніх вчителів образотворчого мистецтва, створенню таких зразків прикладної графіки, де всі складові приведені до композиційної цілісності і гармонії. Це забезпечується синтезом знань, умінь і навичок, набутих студентами при вивченні інших спеціальних дисциплін в процесі виконання певних творчих завдань.