Предмет курсу: закономірності взаємозв"язку між елементами художньої форми та між змістом і формою у творах образотворчого мистецтва

Мета курсу: оволодіння студентами теоретичними основами композиції та практичними художньо-композиційними уміннями, спрямоване на створення цілісних гармонійних творів образотворчого мистецтва та навчання цьому учнів.