Навчальна дисципліна "Психологія здоров'я" є новою, актуальною і перспективною галуззю психологічних наук. Здоров'я в сучасній психології розглядається як необхідна умова активної і нормальної життєдіяльності людини. Порушення в цій сфері викликають зміни у звичному способі життя, сформованій практиці взаємин з оточуючим світом, можливу втрату професійної дієздатності й вимушену корекцію планів на майбутнє. Мета дисципліни — сформувати систему знань про основні групи психологічних факторів, що впливають на здоров'я і захворювання як результат взаємодії біологічних, психологічних і соціальних факторів.