Мета курса – формування методичної компетентності вчителя образотворчого мистецтва.

Завдання курса -засвоєння студентами специфіки та закономірностей навчання образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі, оволодіння його ефективними методами та формами, формування творчого індивідуального стилю педагогічної взаємодії з учнями.