Мета дисципліни: Набути знання і уміння в освоєнні нової техніки - художньої кераміки. Навчитись виготовляти прості керамічні вироби. Оволодіти навчальними методиками дисципліни для викладання її в школі.