Мета дисципліни: оволодіння знаннями та уміннями для творчого засвоєння тривимірного художнього зображення в конструктивному, пластичному та дидактичному аспектах.