Мета курсу - закласти фундаментальні основи фахових знань, умінь, навичок з пластичної анатомії для майбутньої професійної діяльності вчителя образотворчого мистецтва.

Основні завдання курсу - сформувати у студентів потребу до глибокого аналізу зображуваної форми, сприяти усвідомленню повноти і багатства її пластики, пізнанню конструкції та структури форми як такої.