Курс «Психодіагностика» є необхідною складовою професійної підготовки студентів-майбутніх практичних психологів до професійної діяльності. Психодіагностика як діяльність практичного психолога являє собою процес розпізнавання актуального стану психологічних особливостей людини чи групипрактичною метою. Здійснення психодіагностики необхідне психологу при проведенні психологічного консультування, психотерапії та інших видів діяльності.