Курс вивчає закономірності розвитку знань про психіку, яким чином одні категорії і поняття перетворювалися в інші в різні  періоди розвитку людства