Мета курсу: розкрити основні поняття клінічної психології, показати місце та значення патопсихологічних знань в системі професійної готовності практичних психологів, сформувати первинні уміння діагностувати психічні порушення, використовувати знання з патопсихології у процесі реалізації корекційно-розвивальної та профілактичної функцій діяльності, а також сприяти формуванню цілісної картини особистісно-професійної діяльності практичного психолога.