Метою курсу «Методика навчання образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах» є оволодіння закономірностями перебігу процесу навчання образотворчого мистецтва, його метою та завданнями, ефективними педагогічними умовами та змістом, продуктивними методами та формами, оптимальним технологічним інструментарієм, а також особливостями моніторингу результатів предметної діяльності.