Предмет вивчення навчальної дисципліни

Змістово-ціннісні значення історико-культурних артефактів костюма.

 

Міждисциплінарні зв’язки – історія образотворчого мистецтва, рисунок, живопис, композиція, декоративно-прикладне мистецтво.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета: введення в систему змістово-ціннісних значень і принципів формоутворення історичного костюма, опанування ними як засобами створення художнього образу, формування професійного досвіду реконструкції історичного костюма.

Завдання: ознайомлення з динамікою антропологічної концепції в історичному розвитку костюма; опанування основними принципами і формами костюма як засобами трансляції соціально значущих культурних смислів, набуття навичок створення історичного костюма і авторської ляльки.